Detaljer till kurser/föreläsningar

Seminarie i Eslöv - professionell webbdesign

Inbjudan till utbildningen.

Under hösten 2010 startas en utbildning för blivande och redan etablerade kvinliga företagare i Eslöv. Utbildningen är ett samarbete mellan Eslövs kommun, Höörs kommun och Hörby kommun. Jag kommer att prata om professionell webbdesign.
Välkommen alla kvinliga företagare till utbildningen.

Tillbaka