Kursen du har väntat på:

Sökmotoroptimering -
en kurs med konkret analys och praktiska tips för varje deltagare.

Tag steg 2 för att uppnå Framgång på webben:

Exklusivt för deltagarna från en av mina tidigare kurser!

Det är kursen som behandlar alla relevanta detaljer i sökmotoroptimeringen. För att bli hittad där, där kunderna letar efter dina produkter eller tjänster gäller det idag att hamna så högt upp som möjligt i Googles sökresultat.

För ett tag sedan gjorde jag en del konkreta undersökningar hur företag i olika storlek ligger till i sin sökmotoroptimering. Dessutom träffade jag många företagare genom mina kurser och föreläsningar. Jag kan bara konstatera att de flesta företag ligger långt efter i sökmotoroptimeringen och att de därför förlorar kunder till sina konkurrenter. Samtidigt som det råder en stor osäkerhet över hur man ska gå till väga.

Det råder samma situation hos mindre som hos stora företag. För att du ska kunna känna dig säker över hur du ligger till idag och vad du ska göra i framtiden för att få en bättre sökmotoroptimering, skapade jag en intensivkurs.

Kursen vänder sig både till de som vill göra sökmotoroptimeringen själva och till de som vill köpa in tjänsten och vill veta vad de ska kräva av en webbyrå.

Målet är att utbildningen ska spara ett stort belopp för dig i externa konsultarvoden - samtidig som du får fler besökare på din hemsida, med möjligheten att vinna dem som kunder.

Genom att erbjuda analystjänsten i kursform, kan den erbjudas till ett mycket intressant pris.

Kursen "Sökoptimering" är uppbyggd som följer:

Förberedelse:
exklusiv och konkret analys

Ett tag innan kursen börjar behöver jag viss information om din hemsida, som t ex vilka sökord som är viktiga för din verksamhet osv.

Du får ett mejl med mina frågor. Med den informationen kommer jag att genomföra en djupgående analys av hur din hemsida ligger till och hur den borde förbättras (obs: skriftligt material kan vara på engelska).

Under själva kursen:
Under kursen kommer vi att gå igenom hur Google och andra sökmotorer "tittar" på en hemsida och vilka punkter som är viktiga för deras "värdering". I nästa steg tittar vi på din hemsida ur sökmotorernas perspektiv.

Sedan jämför vi din hemsidas utförande med sökmotorernas "förväntningar". Vi kommer att titta både på din hemsidas struktur och innehåll.

Dessutom kommer vi att gå igenom analysen som jag genomförde innan kursen. Du får konkret feedback på hur du kan få bättre resultat i sökmotoroptimeringen och vad som borde ändras.

Avslutningsvis kommer vi att gå igenom vad som kan göras utöver den s.k. on-page optimeringen och hur du kan få mer ingående länkar till din hemsida för att förbättra din pagerank.