Detaljer till kurser/föreläsningar

Ditt varumärke på internet

Vägskylt till Smålandsflotten

Smålandsflotten har öppet hus för företag

Tisdagen den 20 september kl 13.00 - kl 17.00 kan ni vandra omkring på flotten, dricka kaffe, öta ostkaka och känna naturens rofylldhet i kombination med modern teknik.

Mellan kl 15.00 och kl 16.00 diskuterar vi gemensamt, avgörande förhållningsätt på hemsidor, sociala medier och produktplaceringar.

Stig Larsson, Affärsutveckling AB, och jag, Bernd Lindemann, kommer att prata.

Om ni inte har möjlighet att vara med denna eftermiddag  kan ni se på vår informationsfilm om Smålandsflotten på YouTube

På hemsidan www.smalandsflotten.se får ni detaljerad information om flotten. Allt från motorers styrka, toaletter, konferensrum/utrustning, mat, grupprum, säkerhet och vägbeskrivning.

Välkomna!

Tillbaka