Detaljer till kurser/föreläsningar

Fler kunder genom helhetssyn på företagets varumärke

Vad är ett varumärke och hur bygger man ett sådant? På den här kursen får du svar på den frågan. Vi går igenom kommunikation, personal, hemsida, marknadsföring, strategi etc. Du får grepp om hur du utvecklar varumärket så att fler kunde hittar till ditt företag.

En kurs för beslutfattare på olika nivåer i företag och organisationer.

Kostnad:
1200 kr/deltagare inkl. moms.

Två kvällar (14 och 21/11) kl 18.30-21.00 inkl. en kvarts rast för fika.

Kursen om företagets varumärke genomförs av Margareta Carlsson, Atheragram Structura & Bernd Lindemann, Studio V19 AB i samarbete med Studieförbundet Vuxenskola Nässjö. Klicka här för att komma till vuxenskolans hemsida.

Anmäla dig på Studieförbundets hemsida.

Tillbaka